Tranh tàu xưa " Lưu bị cầu hiền "

You are here

Tranh tàu xưa " Lưu bị cầu hiền "

Giá: 10.000.000 VND
MSP: 
TTX

Tranh tàu xưa , tích Lưu bị cầu hiền , kích thước tranh 1m2 x 80 cm tranh vẻ lụa , khung bằng gỗ liêm , tranh thuộc thể loại hàng rất hiếm có , dành chi các ace sưu tầm thể loại tranh tàu xưa hiếm thấy .

Thông tin mua hàng

Điện thoại: 0905085509

Add Zalo: 0905085509

Add Viber: 0905085509

Địa chỉ: 8 Lê Đình Dương - TP.Đà Nẵng